9844

ilość kontroli w Gdyni

335

zrealizowanych umów
 Przeglądy budowlane Gdynia

100%

zadowolonych klientów

Przeglądy roczne i 5-letnie budynków w mieście Gdynia

Nasza firma oferuje kompleksowe wykonanie kontroli stanu technicznego budynków i budowli zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane. przeg przeg bud mur mur um um 
Obowiązkiem właściciela lub zarządcy jest zapewnienie przeprowadzania następujących przeglądów...

Czytaj dalej

Przeglądy okresowe budynków (do 31.V i 30.XI) w Gdyni

Oferujemy Państwu wykonywanie przeglądów okresowych obiektów wielkopowierzchniowych, które z uwagi na powierzchnie zabudowy (powyżej 2000 m2) lub powierzchnie dachu (powyżej 1000 m2) podlegają kontroli co najmniej 2 razy w roku w terminach do 31 maja i 30 listopada.

Czytaj dalej

Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych w Gdyni

Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 

Czytaj dalej

Przeglądy przewodów kominowych w Gdyni

Oferujemy Państwu wykonanie kontroli stanu przewodów kominowych w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z art. 62 ustawy przewody wentylacyjne, dymowe i spalinowe w budynku podlegają kontroli co najmniej raz w roku. Przeglądy budynków Gdynia. 

Czytaj dalej

Przegląd i badania szczelności instalacji gazowej

 Oferujemy Państwu wykonanie kontroli instalacji gazowej w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z art. 62 ustawy instalacje gazowe w budynku podlegają kontroli co najmniej raz w roku, ich prawidłowa eksploatacja i kontrola jest istotnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo

Czytaj dalej

Oceny wyrobów zawierających azbest

Oferujemy Państwu wykonanie oceny i inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z przepisami każdy element budowlany lub instalacja zawierająca azbest powinna podlegać okresowej kontroli. Przeglądy 5 letnie budynków w Gdyni

Czytaj dalej

Zaufali nam

 • zzn 2
 • anr
 • ciech
 • energa
 • krotoski
 • ksiaznica
 • lotto
 • mf
 • mzb
 • orlen
 • pila
 • pwsz
 • rcz
 • respur
 • spin
 • szubin
 • tk
 • udt
 • umt
 • wam

Kontakt - Gdynia

kom. 669 323 404
fax (52) 340 93 30
e-mail: biuro@temal.pl 

Kontakt

Przeglądy Gdynia